Stanowisko NRPiP w sprawie art. 37a KK

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w stanowisku z dnia 24 czerwca 2020 r. ws. nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zawnioskowała o uchylenie w trybie pilnym znowelizowanego art. 37a kk.

Stanowisko w załączeniu.