Informacja po posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP

W dniu 14 lipca 2020 r. Komisja Zdrowia Sejmu RP rozpatrywała poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystów oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu w imieniu Naczelnej Izby Lekarskiej udział wzięli Pan Wiceprezes Andrzej Cisło oraz r. pr. Wojciech Idaszak.

Spośród najważniejszych dla samorządu lekarskiego poprawek Komisja Zdrowia Sejmu poparła dwie poprawki Senatu:

  1. poprawkę wykreślającą z ustawy przepisy dotyczące szczególnego trybu przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom specjalistom spoza UE,
  2. poprawkę wykreślającą z ustawy przepisy przewidujące dodatkowe punkty za list intencyjny w postępowaniu kwalifikacyjnym do specjalizacji.

Komisja Zdrowia nie poparła natomiast poprawek Senatu dotyczących:

  1. umożliwienia zatrudnienia lekarza w praktyce lekarskiej,
  2. wprowadzenia szerszych postanowień dotyczących mediacji prowadzonych w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej i wpływu zakończenia ich ugodzeniem się stron na dalszy bieg tego postępowania.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia ma być rozpatrzone przez Sejm na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 lipca 2020 r.