Ankieta-Covid19 w Stomatologii - wyniki

W dniach od 24 czerwca do 9 lipca Komisja Stomatologiczna NRL przeprowadziła wśród lekarzy dentystów badanie ankietowe, mające na celu zbadanie odczuć, obaw, również prognoz , jakimi dzielimy się mięędzy sobą na codzień. Przy okazji poadło pytanie i o cyfryzację i o wsparcie z pomocy zaprojektowanej przez rząd.

Wyniki zebrane zostały w stosowne opracownie:

Wyniki badania ankietowego NRL:"Covid-19 a prowadzenie praktyk i podmiotów w stomatologii"

 

Skrót niektórych danych w postaci slajdów z tabel- w Galerii (u dołu). Zapraszamy do lekatury całego Raportu.