Propozycja zmian art. 37a kk już w Senacie

W związku z powszechnym protestem środowiska medycznego wobec zmian art. 37a Kodeksu karnego, samorząd lekarski przyjął z zadowoleniem przygotowany przez senatorów projekt ustawy przywracający art. 37a kk w formie z 2015 r.

Poprzednia wersja przepisu nie utrudniałaby środowisku sędziowskiemu orzekania kar wolnościowych w stosunku do przedstawicieli personelu medycznego, którym w wyniku oskarżeń dowiedziono by popełnienia przestępstwa.

Obecny projekt senacki jest procedowany zgodnie z trybem przewidzianym w Konstytucji RP.

W dzisiejszym – 12 sierpnia 2020 r. - połączonym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji udział wzięli m.in. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki i przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera oraz zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Naczelnej Izby Lekarskiej.

Projekt został przyjęty głosami 16 do 7 i został skierowany na posiedzenie plenarne Senatu. Wniosek ten będzie dotyczyl przyjęcia projektu bez poprawek.