Posiedzenie Rzeczników Praw Lekarza 14 grudnia 2017 r.

Rzecznicy Praw Lekarza na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w Warszawie poruszyli zagadnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów.

Materiał z posiedzenia - w załączeniu.