Co powinien zawierać wniosek o dotację?

WYMAGANIA WOBEC WNIOSKU O DOTACJĘ Z FUNDUSZU WYDAWNICZEGO
 NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

 

 

Wymagania techniczne pracy będącej przedmiotem wniosku:

§ 8 Uchwały

1. Prawidłowe zgłoszenie pracy wymaga spełnienia następujących warunków:

        1) w przypadku propozycji wydawniczej: zapis PDF;

        2) w przypadku propozycji audiowizualnej: zapis cyfrowy MP3 lub MP4;

      3) podania krótkiej informacji o autorze, nakładzie, wraz ze streszczeniem oraz danymi kontaktowymi autora, w tym: imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon oraz oświadczeni

Zgłoszenia o uzyskanie dotacji należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie NIL lub nadsyłać na adres: Naczelna Izba Lekarska. ul. Sobieskiego 110, Warszawa z dopiskiem FUNDUSZ WYDAWNICZY. Pliki elektroniczne należy przekazywać w formie płyty CD lub pocztą elektroniczną na adres wydawniczy@hipokrates.org z obowiązkowym podaniem w treści wiadomości danych osobowych wnioskodawcy i zaznaczeniem w tytule wiadomości FUNDUSZ WYDAWNICZY.

Wymagania co do samego wniosku:

  1. krótka informacja o autorze,
  2. streszczenie (informacja o publikacji),
  3. wysokość nakładu,
  4. wskazanie formy pomocy,
  5. dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, e-mail i telefon,
  6. oświadczenie (pobierz plik).