Rodo w telemedycynie - zagadnienia prawne

Program szkolenia

  1. RODO w telemedycynie – otoczenie prawne;
  2. Przegląd wytycznych. Wytyczne NRL, Wytyczne RPP i UODO. Kodeks RODO dla podmiotów leczniczych;
  3. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w kontekście korzystania z oprogramowania.
  4. Obowiązki lekarza jako administratora danych.
  5. Obowiązki lekarza jako pracownika podmiotu leczniczego.
  6. Realizacja praw pacjenta a praw osoby, której dane są przetwarzane.
  7. Weryfikacja tożsamości.
  8. Inne węzłowe zagadnienia z RODO.
  9. Kluczowe zmiany w e-zdrowiu – dostęp lekarza do EDM i inne.