Prezes NRL apeluje o modyfikację Narodowego Programu Szczepień

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelował do Ministra Zdrowia o niezwłoczną modyfikację Narodowego Programu Szczepień i jednoznaczne przyznanie pracownikom sektora ochrony zdrowia możliwości szczepienia w każdym Etapie realizacji Programu.

Powodem jest sytuacja lekarzy, którzy nie mogą obecnie poddać się szczepieniu przeciwko COVID-19 z uwagi na występujące przeciwwskazania do podania szczepionki, w szczególności takie jak ciąża lub karmienie piersią, a którzy chcieliby poddać się szczepieniu natychmiast po ustaniu tych okoliczności.

Z docierających do samorządu lekarskiego sygnałów wynika, że tacy lekarze otrzymują informację, że w przypadku nieskorzystania z możliwości szczepienia w ramach Etapu 0, będą mogli się zaszczepić dopiero w ramach etapu 3. Prezes NRL zauważa, że takie rozwiązanie będzie zmuszało tych lekarzy, w przypadku ich wcześniejszego powrotu do pracy zawodowej do pracy w warunkach zagrożenia epidemicznego bez zapewnienia im niezbędnej ochrony w postaci szczepionki.

W opinii prezesa NRL pracownicy sektora ochrony zdrowia powinni mieć możliwość zaszczepienia się w każdym Etapie Programu zwłaszcza, gdy dotyczy to osób, które nie mogły zaszczepić się w ramach Etapu 0 z uwagi na występujące w okresie jego realizacji przeciwwskazania.