Informacja o terminie składania wniosków o dotację ze środków Funduszu Wydawniczego

 

KOMUNIKAT 
Zespołu Wydawniczego 

z dnia 26 stycznia 2021r.

Uprzejmie informuję, że dotacje  ze środków Funduszu Wydawniczego NRL będą przyznawane (zgodnie z Regulaminem) 4 razy w roku.

W pierwszej edycji rozpatrywane będą wnioski złożone do końca lutego 2021r.


Andrzej Cisło
Przewodniczący Zespołu Wydawniczego