Minister Edukacji i Nauki interweniuje ws wypowiedzi prof. Romana Zielińskiego

Prezes NRL - prof. Andrzej Matyja wystosował do Ministra Edukacji i Nauki pismo z prośbą o interwencję w sprawie propagowania przez prof. Romana Zielińskiego, wykładowcę Uniwersytetu Techniczno-Humianistycznego w Radomiu, niepopartych wiedzą naukową tez dotyczacych pandemii koronawirusa oraz szczepień przeciw COVID-19. W swoim piśmie Prezes NRL wskazuje na szkodliwość tych tez, podważających wysiłki personelu medycznego, Ministra Zdrowia oraz wszystkich osób zaangażowanych w walkę z pandemią - co godzi bezpośrednio w bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.

W odpowiedzi na ten apel, Minister Edukacji i Nauki - dr hab. Przemysław Czarnek zwrócił się do Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu - prof. dr. hab. Sławomira Bukowskiego o podjęcie czynności wyjaśniających w przedmiotowej sprawie, w tym wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji wobec prof. Zielińskiego, a także o poinformowanie Ministerstwa o podjętych działaniach.