Szczepienia lekarzy i lekarzy dentystów p. COVID-19 w liczbach

3 marca 2021 r. Ministerstwo Zdrowia udostępniło informację na temat liczby zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów.

Jest to odpowiedź na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyji z 10 lutego 2021 r. dotyczące wstrzymania szczepień osób z etapu „0” Narodowego Programu Szczepień, jak i napływających do Naczelnej Izby Lekarskiej zgłoszeń o problemach z realizacją przez te osoby zarówno szczepienia pierwszą, jak i drugą dawką szczepionki.

Sam fakt wstrzymania szczepień dla personelu medycznego samorząd lekarski krytykował wielokrotnie, podkreślając, że wyszczepienie osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej jest niezbędnym warunkiem zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa.

Jeszcze na początku lutego tego roku Minister Zdrowia zapewniał, że już 90% lekarzy zostało zaszczepionych i apelował do powrotu do regularnych wizyt lekarskich.

Poniższe dane pokazują jednak, że przekazywane dotychczasowo przez resort informacje były przeszacowane i wprowadzały w błąd opinię publiczną. Tego typu niejasności przeszkadzają w odpowiednim rozplanowaniu pracy w podmiotach leczniczych czy też w kształceniu młodych lekarzy. Przykładem może być decyzja w sprawie najbliższego terminu części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalistycznego – czy w obliczu upublicznionych danych egzaminy ustne powinny się odbyć?

Samorząd lekarski obawia się, że poprzednie zapewnienia o wysokiej wyszczepialności wśród lekarzy mogły być pierwszym krokiem w kierunku odebrania osobom walczącym z pandemią COVID-19 dodatku 100%. Nie wspominając już, że zasady wypłacania lekarzom dodatku covidowego są nieprecyzyjne i różnie interpretowane, przez co za taką samą pracę jednym lekarzom dodatek jest wpłacany, podczas gdy innym nie.

Należy podkreślić, że liczba wciąż niezaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów może być powodem braku ciągłości w opiece i leczeniu pacjentów, w szczególności, że nie wiadomo kiedy ani gdzie będą szczepieni. W opinii samorządu lekarskiego szczepienia personelu medycznego powinny być jak najszybciej przywrócone w celu ograniczenia emisji wirusa, a tym samym przestojów w opiece medycznej.

 

Lp.

Zawód

Województwo

Liczba zaszczepionych

 

1

LEKARZ DENTYSTA

dolnośląskie

1410

 

2

LEKARZ DENTYSTA

kujawsko-pomorskie

593

 

3

LEKARZ DENTYSTA

lubelskie

826

 

4

LEKARZ DENTYSTA

lubuskie

353

 

5

LEKARZ DENTYSTA

łódzkie

1218

 

6

LEKARZ DENTYSTA

małopolskie

1164

 

7

LEKARZ DENTYSTA

mazowieckie

2674

 

8

LEKARZ DENTYSTA

opolskie

279

 

9

LEKARZ DENTYSTA

podkarpackie

716

 

10

LEKARZ DENTYSTA

podlaskie

588

 

11

LEKARZ DENTYSTA

pomorskie

1041

 

12

LEKARZ DENTYSTA

śląskie

1517

 

13

LEKARZ DENTYSTA

świętokrzyskie

467

 

14

LEKARZ DENTYSTA

warmińsko-mazurskie

414

 

15

LEKARZ DENTYSTA

wielkopolskie

1459

 

16

LEKARZ DENTYSTA

zachodniopomorskie

673

 

 

 

 

15392

40% lekarzy dentystów wykonujących zawód

17

LEKARZ 

dolnośląskie

5890

 

18

LEKARZ 

kujawsko-pomorskie

3323

 

19

LEKARZ 

lubelskie

3306

 

20

LEKARZ 

lubuskie

1220

 

21

LEKARZ 

łódzkie

5352

 

22

LEKARZ 

małopolskie

4408

 

23

LEKARZ 

mazowieckie

11780

 

24

LEKARZ 

opolskie

1089

 

25

LEKARZ 

podkarpackie

2880

 

26

LEKARZ 

podlaskie

2792

 

27

LEKARZ 

pomorskie

4392

 

28

LEKARZ 

śląskie

6273

 

29

LEKARZ 

świętokrzyskie

2019

 

30

LEKARZ 

warmińsko-mazurskie

2025

 

31

LEKARZ 

wielkopolskie

5743

 

32

LEKARZ 

zachodniopomorskie

2312

 
     

64804

46% lekarzy wykonujących zawód