Spór szpitali w Toruniu

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Macieja Miłkowskiego oraz Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Ryszarda Gellerta z prośbą o interwencję w związku z wieloletnim sporem pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydgiera w Toruniu a Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.

Konflikt dotyczy możliwości realizacji staży cząstkowych w ramach stażu podyplomowego, a także staży w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie, w jakim macierzysty szpital nie ma możliwości ich zapewnienia. Ta sytuacja w istotnym stopniu utrudnia lekarzom z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego możliwość zdobywania doświadczenia i wiedzy praktycznej.

Należy zaznaczyć, że obydwa niemogące w tej kwestii osiągnąć porozumienia szpitale są szpitalami publicznymi. Prezes NRL podkreśla, że podmioty publiczne uczestniczące w procesie kształcenia kadr medycznych powinny ze sobą współpracować, a celem nadrzędnym powinno być ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych tych kadr. Z powyższych względów istniejący stan rzeczy nie powinien być dłużej tolerowany i dlatego Prezes NRL zwrócił się do MZ oraz CMKP o podjęcie działań przywracających lekarzom z Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej możliwości realizacji staży cząstkowych przewidzianych programem ich kształcenia w najbliższych uprawnionych do prowadzenia takich staży placówkach.