Czy ustny PES będzie odwołany?

W związku z brakiem odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na pismo z 24 lutego ws. zwolnienia lekarzy przystępujących w sesji wiosennej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z części ustnej tego egzaminu, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w tej sprawie.

Jak podkreśla Prezes NRL, prośba podyktowana jest troską o bezpieczeństwo zarówno przystępujących do części ustnej PES, jak również ich pacjentów. W kraju obserwujemy pierwsze symptomy trzeciej fali pandemii. Przewidując narastające obciążenie systemu ochrony zdrowia należy podejmować takie decyzje i działania, które zminimalizują ryzyko ograniczenia jego wydolności, w szczególności w skutek zachorowań personelu medycznego.

Jest to tym bardziej istotne, że nadal nie zostało zakończone szczepienie przeciwko COVID-19 grupy „0”, co oznacza, że wśród przystępujących do części ustnej PES mogą znaleźć się osoby w dalszym ciągu bezbronne wobec wirusa. Potwierdzają to ostatnie dane przekazane przez MZ (więcej TUTAJ), z których wynika, że dotychczas została zaszczepiona mniej niż połowa lekarzy i lekarzy dentystów.

Wobec powyższego Prezes NRL zauważa, że organizowanie egzaminów ustnych może prowadzić do zachorowania tych przystępujących do egzaminu, którym nie udało się jeszcze zaszczepić, pomimo, że są w grupie „0”. Udział w części ustnej egzaminu jest również w obecnej sytuacji epidemicznej niewskazany w przypadku osób zaszczepionych, które choć same powinny być bezpieczne, to w razie ekspozycji na wirusa mogą go transmitować na inne osoby.