Apel NRL o debatę

APEL Nr 1/21/VIII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 12 marca 2021 r. 

do Ministra Zdrowia

o zorganizowanie debaty poświęconej problemom środowiska lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska apeluje o pilne zorganizowanie pod auspicjami Ministra Zdrowia debaty, która w sposób kompleksowy omawiałaby najistotniejsze problemy związane z wykonywaniem lekarza dentysty w Polsce, a dotyczące dostępu lekarzy dentystów do kształcenia podyplomowego oraz zdrowia ogólnegospołeczeństwa w zakresie, w jakim wpływa na nie stan zdrowia jamy ustnej (z wnioskiem o zorganizowanie debaty poświęconej problemom środowiska lekarzy dentystów samorząd lekarski zwracał się już dwa lata temu do Ministra Zdrowia pismem z 15 lutego 2019 r. znak: NRL/ZRP/MK/126-1/305/2019).

Trudną sytuację w jakiej znajdują się od lat lekarze dentyści, a która obecnie dramatycznie pogłębia się, obrazuje: 

• liczba przyznawanych miejsc rezydenckich dla specjalizacji lekarsko-dentystycznych,
• udział wydatków na świadczenia stomatologiczne w planie ogólnych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ostatnim czasie ww. wskaźniki spadły do swych minimalnych historycznie poziomów. W planie finansowym NFZ na rok 2021 udział stomatologii w wydatkach NFZ spadł poniżej 2%, a liczba przyznanych rezydentur dla lekarzy dentystów w ostatnim postępowaniu stanowi jedynie 1,5% wszystkich przydzielonych miejsc rezydenckich.

Przedstawiony stan rzeczy doprowadza do sytuacji, w której wszelkie postulaty zgłaszane przez lekarzy dentystów borykają się z przyjętym mitem o „samowystarczalności" stomatologii tj. o tym, że wskutek komercjalizacji tej dziedziny działalności leczniczej nie ma potrzeby finansowania świadczeń stomatologicznych dla ubezpieczonych pacjentów, a w sprawie kształcenia można zdać się nazaradność  lekarzy dentystów.

Samorząd lekarski zwraca uwagę, że w obszarze kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów najgroźniejszy jest brak wizji modelu ścieżki rozwoju zawodowego stomatologów, którego szczegółowe rozwiązania nie muszą docelowo być dokładnie takie same, jak w przypadku lekarzy. Niemniej model ten musi być spójny i zakładać realną możliwość współzawodnictwa o odbycie, finansowanego ze środków publicznych i zakończonego egzaminem, szkolenia. 

Samorząd lekarski wielokrotnie podkreślał, że lekarze dentyści mają takie same potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego, jak lekarze i na równi z nimi posiadająprawo do wsparcia tego procesu przez władze publiczne.

Zarówno w jednym, jak i w drugim obszarze proponowanej tematyki debaty nie da się wyjść z impasu bez wyraźnej decyzji podjętej przez Ministra Zdrowia. Dalsze pozorne ruchy i doraźne decyzje grożą marginalizacją stomatologii w polityce zdrowotnej państwa, godząc jednocześnie w samą istotę zawodu lekarza dentysty,jako zawodu zaufania publicznego. 

 

       SEKRETARZ​                                    PREZES

       Marek Jodłowski​                             Andrzej Matyja