Stanowisko podjęte przez PNRL w dniu 31 marca 2021 r.

31 marca 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

STANOWISKO Nr 43/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym poinformował Waldemar Kraska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 25 marca 2021 r., znak: DLUZ.0210.8.2021.KM, pozytywnie ocenia przedmiotowy projekt.