Cztery lata temu odszedł od nas prof. S. Leszczyński

24.04.2021 r. obchodzimy już czwartą rocznicę śmierci Pana Profesora Stanisława Leszczyńskiego, pierwszego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jak co roku hołd Panu Profesorowi w imieniu Zespołu złożył Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Pamiętamy!