Zagadnienia dotyczące końca życia, konferencja-Rzym