Zapewnienie wysokojakościowych świadczeń telemedycznych w obowiązującym stanie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem teleporad

Wykładowca: radca prawny Jan Pachocki - Prezes Zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych, aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zagadnień informatyzacji służby zdrowia, w tym również przetwarzania danych medycznych.

Program:

- obowiązujące przepisy prawne w zakresie telemedycyny - aspekty ogólne;

- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu teleporad w POZ;

- Interdyscyplinarny standard teleporad w POZ;

- Inne rodzaje świadczeń telemedycznych obowiązujące w polskim systemie (telekonsylia, telerehabilitacja, telemonitoring) mające charakter teleopieki.