Komisja Zdrowia Sejmu RP ws. ustawy o ABM

W porządku dziennym obrad Komisji znalazło się rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie pierwszego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych.

Proponowane zmiany wchodzą w zakres pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym, gospodarczym i zdrowotnym COVID-19.

Projekt ustawy przewiduje:

  • rozszerzenie zakresu działalności Agencji o eksperymenty badawcze,
  • wspieranie przez Agencję oprócz badań klinicznych, także nowych eksperymentów badawczych,
  • doprecyzowanie regulacji dotyczących funkcjonowania Agencji, których dotychczasowe stosowanie powodowało utrudnienia w sprawnej realizacji zadań ustawowych przez Agencję.   

Ponadto projekt wprowadza zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w innych „ustawach zawodowych”, spowodowane nałożeniem ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych na ministra właściwego do spraw zdrowia konieczność dostosowania do jej przepisów dokumentów pod nazwą „Prawo wykonywania zawodu” wydawanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom, położnym diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom i fizjoterapeutom, które są niezbędne do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zaproponowane zmiany dotyczą możliwości przeniesienia na poszczególne samorządy zawodowe m.in. zadań dotyczących dostosowania dokumentów prawa wykonywania zawodu do warunków określonych w ustawie o dokumentach publicznych, w tym uzgodnienie próbnego wydruku blankietu prawa wykonywania zawodu, uzgodnienie wytwarzania tego dokumentu z producentem, podpisanie umowy z producentem oraz przekazywanie stosownych informacji i współpraca z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie określonym w ustawie o dokumentach.

W toku procedowania zostały przyjęte poprawki zgłoszone prze klub Prawa i Sprawiedliwości.

Ustawa została przyjęta i skierowana do dalszych prac.