Nierówności w zdrowiu i znaczenie ich pomiaru w ramach realizacji NPZ

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH -Państwowy Instytut Badawczy opracował materiał informacyjny pt. „Nierówności w zdrowiu i znaczenie ich pomiaru w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia (NPZ)”.
W dokumencie zawarto informacje przedstawiające zakres pojęciowy nierówności w zdrowiu oraz katalog wskaźników opisujących sytuację zdrowotną oraz jej determinanty.

Ministerstwo Zdrowia, przekazując ww. dokument do rozpowszechnienia, wskazało iż jest on zaproszeniem do dalszej współpracy i wzmocnienia działań instytucji publicznych na rzecz ograniczania nierówności w zdrowiu.