Jakie lekarz ma prawa w wybranych sytuacjach

Prowadzący:

adw. Karol Kolankiewicz - specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych i odszkodowawczych oraz w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych; od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor publikacji dla samorządu lekarskiego i czasopism medycznych.

mgr. Anna Karkut - ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a także Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostce Samorządu Terytorialnego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Program:
1. Wprowadzenie
2. Uprawnienia w związku z wykonywaniem funkcji publicznych
3. Uprawnienia jako pracownika
4. Uprawnienia jako członka samorządu zawodowego
5. Prawa człowieka i obywatela
6. Podsumowanie 

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie wybranych uprawnień lekarza związanych z wykonywaniem zawodu: w związku z wykonywaniem funkcji publicznych, jako pracownika, członka samorządu zawodowego, prawa człowieka i obywatela