Lekarzu, nie wypalaj się – doskonalenie kompetencji kreatywnych poprzez medycynę narracyjną

Wykładowca: prof. dr hab. Aleksander Woźny - kierownik Zakładu Medioznawstwa w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, współzałożyciel dziennikarstwa na Uniwersytecie i wieloletni szef podyplomowych studiów z Public Relations.

- wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego opowiadanie przeżytych historii jest częścią bycia dobrym lekarzem?” 

- wyzwalane kreatywności lekarzy i uzasadnienie jej znaczenia  jako środka przeciwdziałąjącego wypaleniu zawodowemu, zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa.

Szkolenie prowadzone metodą heurystyczną, zachęcającą do poszukiwania nowych odpowiedzi na pozornie oczywiste pytania.