Szkolenie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej - 17 września 2021 r.

W dniu 17 września 2021r. odbyły się w trybie zdalnym warsztaty OROZ (protokół w zakładce – warsztaty)