Konferencja "Zmiany w ochronie zdrowia"

22 września odbyła się konferencja „Zmiany w Ochronie Zdrowia „Transformacja systemu – jakość i bezpieczeństwo”. Wśród zaproszonych gości był Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja, który wystąpił w panelu dyskusyjnym „Mechanizmy równoważenia i odporności systemu- jak wyjść z pandemicznego załamania ku zdrowej przyszłości”, otwierającym konferencję.

Prezes NRL stweirdził, że obecny system ochrony zdrowia nie jest ani zrównoważony ani odporny na kryzysy, czego byliśmy świadkami w trakcie wzmożonej fali zakażeń koronawirusa. W jego ocenie zrównoważony system ochrony zdrowia to taki system, który ma zdolność do niecelowanego wypełnienia przynależnych mu funkcji, a więc świadczenia na różnych poziomach usług zdrowotnych.

W opinii prof. Matyi system powinien mieć zagwarantowane stabilne finansowanie, co najmniej pokrywające koszty prowadzenia działalności medycznej i świadczonych usług. Jednym z najważniejszych elementów powinna być dostępność zasobów- przede wszystkim kadry medycznej.

Prezes NRL wskazał także, że system odporny na kryzysy to taki, który posiada przede wszystkim sprawny i niezawodny monitoring aktualnej sytuacji zdrowotnej wraz z otoczeniem całego systemu ochrony zdrowia. Powinien on sprawnie reagować na wszystkiego rodzaju kryzysy, adaptować się do aktualnej sytuacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i zminimalizowania negatywnego wpływu na zdrowie publiczne. Kolejnym wymogiem to umiejętność wyciągania wniosków z błędów i wprowadzania ich korekt w systemie.

Kolejnym ważnym wątkiem w panelu była polityka kadrowa w ochronie zdrowia i propozycje jej ustabilizowania i wprowadzenia równowagi w tym obszarze. W tej kwestii Prezes Matyja zauważył, że skoro wszyscy niemal jednomyślnie wymieniają brak kadry medycznej jako jeden z problemów systemu ochrony zdrowia to należy obecne zasoby kadrowe mądrze i efektywnie wykorzystywać. Zaznaczył, że jakość w ochronie zdrowia to współpraca medycznych zawodów zaufania publicznego, która stanowi gwarancję jakości świadczeń medycznych dla polskiego pacjenta.

Zdaniem prof. Matyi kontrowersyjne rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Zdrowia, np. kształcenie medyków w szkołach zawodowych, nie przyniesie stabilizacji i równowagi systemu. Dodał również, że odciążenie medyków w zakresie „papierologii” jaką muszą codziennie wypełniać, można uzyskać wprowadzając funkcję sekretarza/ sekretarki medycznej.