Apel do Zespołu Trójstronnego o wstrzymanie rozmów z MZ

W związku z publicznymi wypowiedziami Ministra Zdrowia o braku woli kontynuacji rozmów z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, reprezentującym zdecydowaną większość pracowników sektora ochrony zdrowia, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zaapelował do Członków Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia o wstrzymanie rozmów z Ministerstwem Zdrowia oraz prac w ramach Zespołu do czasu wznowienia przez Rząd RP konstruktywnych rozmów z protestującymi.

Prezes NRL zaapelował o zachowanie w tym aspekcie jedności organizacji reprezentujących pracowników medycznych, co wzmocniłoby głos podnoszony w trosce o dobro pacjentów, systemu ochrony zdrowia oraz jego pracowników. Osobom, którzy w Zespole reprezentują pracodawców systemu ochrony zdrowia, Prezes NRL zwrócił uwagę, że jednym z istotnych postulatów Komitetu jest realny wzrost wyceny świadczeń opieki zdrowotnej oraz ryczałtów o 30% oraz dobokaretki w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego o 80% oraz zobowiązanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do przeprowadzenia w okresie 12 miesięcy ponownej wyceny wszystkich świadczeń. W piśmie podkreślono, że w rozmowach z przedstawicielami Ministra Zdrowia, Komitet zabiegał również o to, aby środki finansowe niezbędne na pokrycie oczekiwanych wzrostów wynagrodzeń minimalnych pracowników ochrony zdrowia były przekazywane pracodawcom dedykowanym strumieniem, nie uszczuplając środków przekazywanych za realizację świadczeń opieki zdrowotnej. Prezes NRL zaznaczył, że Postulaty oraz postawa Komitetu w dotychczasowych rozmowach brała zatem pod uwagę również uwarunkowania strony pracodawców i menadżerów ochrony zdrowia.

Dotychczasowe rozmowy przedstawicieli Ministra Zdrowia z protestującymi środowiskami nie doprowadziły do przedstawienia przez stronę rządową propozycji działań poprawiających sytuację w publicznym systemie ochrony zdrowia i zapewniających gwarancję, że będą one w najbliższej przyszłości zrealizowane. Prezes NRL zauważył, że dotyczy to postulatów bezpośrednio związanych z sytuacją pracowników medycznych, jak również pracodawców.

W ocenie Prezesa NRL, prowadzenie w obecnej sytuacji rozmów z Ministrem Zdrowia w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia nie powinno mieć miejsca, ponieważ m.in. pogłębi to podziały w obrębie podmiotów reprezentujących pracowników sektora ochrony zdrowia i utrudni wszystkim dalsze działania na rzecz poprawy sytuacji tych pracowników oraz całego systemu ochrony zdrowia. Zdaniem Prezesa NRL w chwili, kiedy w systemie ochrony zdrowia dochodzi do zaostrzenia sytuacji kryzysowej, a tym niewątpliwie jest akcja protestacyjna, kryzys taki powinien zostać przez odpowiedzialnego za ten system Ministra Zdrowia rozwiązany, a nie zamieciony pod dywan, czy przemilczany. Tak samorząd lekarski odbiera ostatnie wypowiedzi Ministra Zdrowia, który w ocenie samorządu usiłuje obecnie, wykorzystując Zespół, uciec od konieczności rozwiązania sytuacji kryzysowej.

Wobec powyższego Prezes NRL zaapelował o zachowanie elementarnej solidarności z protestującymi organizacjami i reprezentowanymi przez nich pracownikami i wstrzymanie prac Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia do czasu powrotu Ministra Zdrowia do rozmów z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia.