Święto zmarłych 2021 r.

Jak co roku w dniu Święta Wszystkich Świetych Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej razem z współpracownikami złożył kwiaty na gorbie prof. Stanisława Leszczyńskiego.