Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Poniżej i w załączeniu przekazujemy materiały do rozpowszechnienia i wykorzystania dot.Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach.