Odpowiedź NFZ na Apel o uporządkowanie sytuacji

W dniu 5 listopada Prezydium NRL wystosowało kolejny Apel zmierzający do uporządkowania sytuacji wokół aneksowania umów wieloletnich. W zdecydowaniej większości województw umowy wygasają w połowie 2022 roku. Fundusz proponuje przedłuzenie ich (w większości o pół roku). Proponuje się tu zastosowanie przepisu z oczątków pandemii i placówki mające z NFZ umowę chciałyby wiedzieć na przykład, czy przepis ten będzie ponownie stosowany (czy będą dalsze propozycje) i jak się ma proces przedłużania umów do powszechnego żądania urealnienia wyceny świadczeń.

W dniu 19 listopada nadeszła odpowiedź Zastępcy Prezesa NFZ.

 

ODPOWIEDŹ NFZ