na dzień 20 stycznia 2022 r.

W O K A N D A

Rozpraw głównych   wyznaczonych   w   NACZELNYM   SĄDZIE    LEKARSKIM
na dzień 20 stycznia 2022 r.

Zespół Orzekający: lek. Iwona Latos, lek. dent. Mariola Łyczewska,
dr n. med. Jacek Miarka, dr n. med. Sylwia Miernik-Podleśko, lek. Jerzy Nosarzewski

L.p.

Nr Rep.

NSL

Sygnatura akt

Imiona i nazwiska

obwinionych

Przewodniczący

NROZ

Godz.

rozp.

1. 147/OWU/21 Ko-39/2020 M. J. lek. Iwona Latos
lek. Grzegorz Wrona
1000
2. 182/OWU/21 Wu 17/20 L. L. lek. dent. Mariola Łyczewska
lek. dent. Marek Szałkowski
1045
3. 184/OWU/21 OSL-20/Wu/2020 R. G. L. lek. dent. Mariola Łyczewska
lek. dent. Anna Tarkowska
1130
4. 180/OWU/21 Wu 18/21 M. T. dr n. med. Sylwia Miernik-Podleśko
lek. dent. Marek Szałkowski
1215
5. 185/OWU/21 Wu 15/21 A. H. lek. Jerzy Nosarzewski
lek. Grzegorz Wrona
1300
6. 176/OWU/21 10/Wu/21 I. C. dr n. med. Jacek Miarka
lek. Grzegorz Wrona
1345