Realizacja recept dla osób z Ukrainy

Informujemy, że wystawiając e-recepty dla osób z Ukrainy, które nie posiadają numeru PESEL, należy pamiętać o wydrukowaniu jej w formie zawierającej kod paskowy. Nie ma możliwości aktywacji recepty za pomocą czterocyfrowego kodu w aptece. Prosimy o tym pamiętać, w przeciwnym razie nie będzie można jej zrealizować!

W chwili obecnej recepty wystawiane osobom z Ukrainy (nie posiadającym statusu uchodźcy) są realizowane z pełną odpłatnością – nie są refundowane. Prezes NRL, który rozmawiał w tej kwestii z Ministrem Zdrowia, uzyskał informację, że ten problem zostanie rozwiązany do końca tygodnia.