Prezes NRL apeluje o zawieszenie współpracy z instytucjami rosyjskimi

2 marca 2022 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się z poniższym apelem do Rektorów Prezydentów, Prezesów, Dyrektorów Uczelni Medycznych, Medycznych Towarzystw Naukowych, Instytutów Badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności:

 

Szanowni Państwo,

wszyscy żyjemy tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie. Brutalna inwazja Federacji Rosyjskiej na niezależne państwo zasługuje na jednoznaczne potępienie. Życie tracą niewinni ludzie. Ogrom cierpienia fizycznego i psychicznego nikogo nie pozostawia obojętnym. Dotyczy to również lekarzy i całego środowiska medycznego.

Na naszych oczach dokonuje się akt negacji wszystkiego, o co codziennie walczą medycy na całym świecie – czyli obrony zdrowia i życia każdego człowieka. Dlatego uważam, że mamy moralny obowiązek nie tylko pomagać Ukraińcom w każdy możliwy sposób (co już się dzieje), ale także dać wyraz naszemu oburzeniu w formie izolacji rosyjskich instytucji, by w ten sposób zademonstrować sprzeciw wobec wojny rozpętanej przez Federację Rosyjską.

Apeluję więc do Was – Szanowni Państwo – o zawieszenie współpracy z instytucjami rosyjskimi, a także powstrzymanie się od nawiązywania nowych kontaktów na polu naukowym.

Niech najeźdźcy naszego sąsiada, niepodległego, wolnego kraju dotkliwie odczują w każdej sferze – od militarnej przez polityczną, ekonomiczną po naukową – jak bardzo potępiamy ich zamach na niewinnych ludzi.

Pragnę podkreślić, że celem takiego działania nie jest zemsta na społeczeństwie rosyjskim lecz niezgoda na agresję w stosunkach międzynarodowych, niezgoda na naruszanie podstawowych praw i wolności przynależnych każdemu człowiekowi.

Zróbmy co w naszej mocy, by wspomóc potrzebujących, napiętnować agresora i solidarnie działać na rzecz pokoju.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej


"Jest oczywistym, że Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych popiera apel Pana Prezesa." - prof. Robert Flisiak, President of the Polish Association of Epidemiologists and Infectiologists, President of Central European Hepatological Collaboration, President of the Polish HBV Expert Group, Governing Board member of The Polish Association for the Study of the Liver, Editor-in-chief of Clinical and Experimental Hepatology, Head of the Department of Infectious Diseases and Hepatology, Medical University of Bialystok

 

"Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na Apel Pana Prezesa, w załączeniu przesyłam uchwałę, którą jednomyślnie przyjęło Prezydium Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w sprawie zawieszenia towarzystw mikrobiologicznych rosyjskich i białoruskiego
w dwóch federacjach mikrobiologicznych - europejskiej: Federation of European Microbiological Societies (FEMS) i światowej: International Union of Microbiological Societes (IUMS).

Jutro przekażemy uchwałę przetłumaczoną na język angielski do zarządów obu federacji.

Myślę, że wskazane byłoby, aby polskie towarzystwa naukowe zrzeszone w rozmaitych federacjach poszły drogą Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Z poważaniem Stefan Tyski"

 

"Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jednomyślnie popiera Pański apel aby zawiesić współpracę z instytucjami rosyjskimi, piętnując tym samym agresję zbrojną Rosji na Ukrainę.
Taką postawę prezentuje także Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, którego jesteśmy członkiem, zawieszając członkostwo w tej organizacji rosyjskiego i białororuskiego towarzystwa kardiologicznego." - Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, pełna treść pisma w załączeniu