Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy opublikowana

W Dzienniku Ustaw RP 12 marca 2022r , pod pozycją 583 opublikowano tekst:

Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Istotne dla wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty regulacje : art.61, 62, 63, 77

Przepisy te weszły w życie w dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022r.