Terapie komórkowe - sukcesy i zagrożenia

31 marca 2022 r. w nowej siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie odbyła się w formule hybrydowej Konferencja Naukowa pt. Terapie komórkowe - sukcesy i zagrożenia.

Konferencję otworzył Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. Podczas spotkania prezentowali prof. Józef Dulak (Problematyka terapii komórkowych – stanowiska instytucji regulujących i towarzystw naukowych) oraz prof. Dariusz Śladowski (Produkty lecznicze terapii zaawansowanych (ATMP) i wyjątki szpitalne).

Przedstawiono również (załączone poniżej):

  1. Stanowisko Zespołu ekspertów do spraw terapii komórkowych i komórek macierzystych Naczelnej Rady Lekarskiej ws. komercyjnego oferowania zabiegów z wykorzystaniem komórek określanych jako macierzyste, w tym przeprowadzanych w ramach medycznych eksperymentów leczniczych
  2. Propozycję zaleceń dla komisji bioetycznych
  3. Propozycję wskazówek dla pacjentów

Zespół ekspertów ds. terapii komórkowych i komórek macierzystych, powołany Uchwałą nr 63/21/P-VIII PNRL z dnia 14 maja 2021 r., przyjął stanowisko, które zostanie przedstawione Naczelnej Radzie Lekarskiej podczas najbliższego posiedzenia w dniu 8 kwietnia br. Członkowie Zespołu będą wnioskowali, aby przyjęty w postaci stanowiska dorobek stał się dokumentem NRL. Podsumowanie prac Zespołu przedstawią podczas posiedzenia NRL Przewodniczący Zespołu i Wiceprezes NRL Artur Drobniak oraz Wiceprezes NRL Krzysztof Madej – mocno zaangażowani w prace Zespołu.

Dodatkowo w załącznikach znajdą Państwo artykuł prof. Józefa Dulaka opublikowany we wrześniowej Gazecie Lekarskiej, który jest swego rodzaju wprowadzeniem w tematykę terapii komórkowych.