Podziękowania dla polskich lekarzy i lekarzy dentystów

4 kwietnia Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja oraz Wiceprezes NRL Andrzej Cisło otrzymali list od Pani Prezes Stowarzyszenia Stomatologów Ukrainy Iryny Mazur z podziękowaniami dla lekarzy i lekarzy dentystów za wspracie Ukrainy w związku z panującą na jej terenie wojną.