Prezydium NRL

41/VIII posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji