Statuetka „Serce za Serce” dla Prezesa NRL

W dniu 5 maja 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, które od początku wybuchu pandemii COVID-19 podjęło działania na rzecz propagowania wszelkich działań wspomagających walkę z pandemią i wspierające ducha walki, uhonorował Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyję Statuetką „Serce za Serce w walce z koronawirusem”.

Jest to wyraz uznania i szacunku za ogromne zaangażowanie w trosce o bezpieczeństwo naszego społeczeństwa oraz dla trudnej pracy, jaką wykonują przedstawiciele środowisk medycznych w walce o zdrowie i zapewnienie opieki pacjentom.

Prezes NRL zadedykował tę nagrodę wszystkim medykom walczącym z pandemią i jej skutkami.