Żegnamy prof. Tadeusza Płusę

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. Tadeusza Płusy,

prodziekana ds. Nauki i Dydaktyki Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, honorowego członka Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, byłego kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii oraz przewodniczącego Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego, byłego konsultanta krajowego ds. obronności w dziedzinie chorób wewnętrznych, redaktora naczelnego Polskiego Merkuriusza Lekarskiego, wieloletniego redaktora naczelnego Pneumonologii i Alergologii Polskiej, byłego redaktora naczelnego Lekarza Wojskowego.

Był wybitnym specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii, mentorem wielu pokoleń polskich alergologów i pneumonologów.

Rodzinie i współpracownikom,

wyrazy głębokiego współczucia składa

Łukasz Jankowski

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.