Wybory I i II Zastępcy NROZ

w dniu 10 czerwca 2022 r. przeprowadzono wybory na I i II Zastępcę, w wyniku których zgromadzenie wybrało:

I Zastępca – lek.dent. Anna Tarkowska

II Zastepca – lek. Wanda Wenglarzy-Kowalczyk