Rekordowa liczba lekarzy chce wyjechać z Polski. Wszystko przez przepisy

Rzeczpospolita: Przez pierwsze półrocze tego roku okręgowe izby lekarskie wydały prawie tyle samo zaświadczeń dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o uznanie kwalifikacji w innych krajach Unii Europejskiej co w całym 2021 r. Chcą wyjechać do pracy za granicę. Zdaniem samorządu lekarskiego przyczynami są miedzy innymi restrykcyjne przepisy dotyczące odpowiedzialności i brak systemu no-fault. (…) Naczelna Rada Lekarska przyjęła memorandum w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i jakości leczenia poprzez wprowadzenie systemu opartego na idei no-fault. Postuluje w nim utworzenie funduszu kompensacyjnego zdarzeń medycznych, rejestru zdarzeń niepożądanych oraz zmian zasad odpowiedzialności personelu medycznego. Lekarze domagają się kompensacji szkody przy jednoczesnej rezygnacji z ustalania winy osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego. Chcą odpowiadać karnie tylko za rażące niezachowanie staranności i za umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Zdaniem samorządu pracownik medyczny nie może być bezpośrednio obciążony obowiązkiem naprawienia szkody. Kto więc ma pokrywać koszty rekompensat? – Zakładamy, że środki funduszu kompensacyjnego mogłyby pochodzić z różnych źródeł. Byłyby to nie tylko środki publiczne, ale też np. związane z ubezpieczeniem placówek i medyków. Liczymy, że organizatorzy systemu ochrony zdrowia dostrzegą sens wprowadzenia proponowanych przez samorząd lekarski propacjenckich rozwiązań i wykażą się otwartością oraz inicjatywą jak najlepszej organizacji i dystrybucji środków – mówi Renata Jeziółkowska, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. https://www.rp.pl/sluzba-zdrowia/art36836131-rekordowa-liczba-lekarzy-chce-wyjechac-z-polski-wszystko-przez-przepisy