Co ze szczepieniami dla medyków? Samorząd lekarski apeluje do ministra zdrowia

Puls Medycyny: Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej chce, żeby drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19 mogli otrzymać lekarze powyżej 50. roku życia oraz bez względu na wiek - jeśli pracują bezpośrednio z pacjentami, którzy nie mogą przyjąć szczepienia lub należą do uznanych grup ryzyka ciężkiego przebiegu i zgonu w przebiegu COVID-19. W ocenie samorządu warunkiem powinien być co najmniej 4-miesięczny odstęp od pierwszej dawki przypominającej. https://pulsmedycyny.pl/co-ze-szczepieniami-dla-medykow-samorzad-lekarski-apeluje-do-ministra-zdrowia-1158017