Szkolenie OK COBIK NIL - Szkolenie dla kandydatów na biegłych i biegłych sądowych

Trzeci dzień 17.11.2023

 

15:00-16:30 "biegły w sprawach o błąd medyczny oraz opinie dla potrzeb Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu lekarskiego" 2 godz.

dr n. med. Tadeusz Urban, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach; członek Rady Ośrodka ds. opiniowania sądowo - lekarskiego i orzecznictwa NIL

16:30-16:45 przerwa

16:45-18:15 "biegły sądowy w postępowaniu przygotowawczym oraz opinie dla potrzeb postępowania przygotowawczego" 2 godz.

prok. Rafał Kurek, Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy

 

Prowadzący: dr n. med. Tadeusz Urban, prok. Rafał Kurek

Metoda szkolenia: online

Czas trwania 3,15 h, w godzinach 15.00-18.15

Link do wydarzenia: NIL - Kursy i szkolenia