Bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski w Naczelnej Izbie Lekarskiej

NIL rozwija swoją działalność w zakresie organizacji szkoleń. Utworzony w Naczelnej Izbie Lekarskiej Ośrodek Kształcenia przygotował szkolenia stacjonarne i online. Lekarze i lekarze dentyści z całego kraju już mogą zapisywać się, rejestracja została otwarta, przygotowano harmonogram do końca tego roku. Tematy dotyczą zagadnień m.in.: prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu, wiedzą medyczną z obszaru poszczególnych specjalizacji, kompetencjami miękkimi, komunikacyjnymi, zarządzaniem, funkcjonowaniem w systemie ochrony zdrowia, dbaniem o własne zdrowie i dobrostan. Najbliższe szkolenie „Medycyna narracyjna jako praktyka kliniczna powszechnie stosowana od ćwierćwiecza na Zachodzie”, pierwsze z nowego cyklu dotyczącego medycyny narracyjnej, odbędzie się 19 września.

Ruszyły zapisy na 12 szkoleń stacjonarnych, które odbędą się w siedzibie NIL w centrum szkoleniowo-konferencyjnym i 48 szkoleń online. Za udział w każdym z nich przyznawane są punkty edukacyjne. Rejestracja prowadzona jest przez internet: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia

Pod powyższym linkiem znajduje się zestawienie wydarzeń wraz ze wskazanymi nazwiskami prowadzących, terminem i przewidzianym czasem. Samorząd lekarski nie zamyka listy, będzie ona aktualizowana. Założeniem działalności Ośrodka Kształcenia NIL jest otwartość, reagowanie na potrzeby lekarzy i lekarzy dentystów oraz odpowiadanie na pojawiające się problemy i odnoszenie się do aktualnych, kluczowych dla środowiska lekarskiego tematów.

- Izby lekarskie muszą kojarzyć się z aktywnością, różnorodnymi działaniami na rzecz lekarzy a nie głównie z administrowaniem czy obowiązkiem przynależności. Lekarz od samorządu powinien otrzymywać wsparcie, być czynnym uczestnikiem jego działań. Ciekawe, przydatne, praktyczne szkolenia to jeden z bardzo ważnych obszarów, któremu poświęcamy coraz więcej uwagi – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

We wszystkich sprawach związanych z organizacją szkoleń i udziałem w nich można kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia NIL: szkolenia@nil.org.pl, tel. 22 55 91 310.