W no-fault nie chodzi o całkowite wyłączenie odpowiedzialności karnej

Prawo.pl: Niezmiennie odpowiedzialność karna dotyczyłaby rażącego niezachowania ostrożności, a dodatkowo podkreślić należy, że prawo karne stanowi tylko jeden z kilku instrumentów weryfikacji postępowania medycznego - mówi lek. Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, który przewodniczy zespołowi ds. reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia. https://www.prawo.pl/zdrowie/no-fault-propozycja-naczelnej-izby-lekarskiej-nil,517418.html