Rozszerzenie pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej

10 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000229301.pdf

Nowelizacja zakłada rozszerzenie pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej o kolejne województwa: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie.

Ponadto rozporządzenie wprowadza również instytucję krajowego ośrodka koordynującego. Zadania krajowego ośrodka koordynującego będzie realizował Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.