NRL o warunkach umów dotyczących świadczeń z zakresu leczenie stomatologiczne

Portal dentystyczny: 4 listopada odbyło się posiedzenie Prezydium NRL, w czasie którego podjęto stanowisko w sprawie projektu zarządzenia prezesa NFZ odnoszącego się do określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. W stanowisku znalazły się uwagi do wspomnianego projektu. http://www.portaldentystyczny.pl/lekarz/informacjie_nil/art67,nrl-o-warunkach-umow-dotyczacych-swiadczen-z-zakresu-leczenie-stomatologiczne.html