Posiedzenie Komisji Organizacyjnej NRL

Posiedzenie Komisji Organizacyjnej NRL: 4 kwietnia, stacjonarnie w siedzibie NIL.