Prezesi IX Kadencji żegnają kolegę Andrzeja Sawoniego

12 marca 2023 roku dotarła do nas informacja o odejściu ważnego dla historii samorządu lekarzy i lekarzy dentystów lekarza. Chirurga praktyka, dyrektora szpitala, wieloletniego skarbnika Naczelnej Izby Lekarskiej, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie VII Kadencji, organizatora ważnych dla środowiska konferencji samorządowych.

Odszedł człowiek wielkiego serca, prawy i godny, oddany samorządowi lekarskiemu.

Prezesi IX Kadencji żegnają kolegę Andrzeja Sawoniego.

Cześć jego pamięci!