Warsztaty NROZ

Dwudniowe warsztaty Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej