Żegnamy dr. Stanisława Markowskiego

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. Stanisława Markowskiego

lekarza kardiologa i wieloletniego działacza Izb Lekarskich

Sędziego Naczelnego Sądu Lekarskiego III kadencji, współtwórcę Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach

Rodzinie oraz Współpracownikom

wyrazy współczucia składa

Prezes NRL wraz z członkami Naczelnej Rady Lekarskiej

Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego wraz z zespołem sędziów