NRL popiera postulaty protestu OZZL i PR „W ochronie zdrowia pacjentów”

Podczas ostatniego posiedzenia (25.08.2023) Naczelna Rada Lekarska poparła postulaty prezentowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz Porozumienie Rezydentów przed planowanym protestem. 

Pełna treść stanowiska poniżej. 

 

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z 25 sierpnia 2023 r. w sprawie poparcia postulatów planowanego przez OZZL i PR protestu lekarzy „W ochronie zdrowia pacjentów” 

Samorząd lekarski niezmiennie popiera wszelkie działania mające na celu poprawę warunków i jakości w ochronie zdrowia. Z oburzeniem przyjmujemy informację o kolejnych nowo otwieranych wydziałach lekarskich w jednostkach, które nie dają gwarancji utrzymania należytego poziomu wykształcenia przyszłych kadr lekarskich. Masowe nabory nie rozwiążą problemu deficytu lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia. Rozwiązaniem, wielokrotnie przez nas wskazywanym, jest poprawa warunków pracy i wprowadzenie systemowych rozwiązań prawnych opartych na zasadzie no-fault.